ИРГЭНИЙ ИНДЭР нийт 1

Иргэд санал хэлэв
2017-12-07 11:21
Хоёрдугаар багийн зарим иргэд дараах саналуудыг гаргаж байна.- Хавар, намрын улиралд нүүдлийн үеэр зам харгуй явахад хүндрэлтэй байдаг тул засаж янзлах- Малын тоо толгой нэмэгдсэнээс болж бэлчээрийн асуудал хомсдож цөлжилт болж байгаа учир малын хөлийн татвартай болгох..