ФОТО МЭДЭЭ нийт 30

СУМЫН ТӨВИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДУНДАХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ САЙЖРУУЛАВ
2018-01-12 09:52
Сумын Засаг даргын санаачилгаар сумын төвийн орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийг сайжруулж 9 ширхэг гэрэл, 500 метр сип утас шинээр суурьлуулж орчны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүллээ. Энэ ажилд нийт 1050,000 төгрөг зарцуулсан байна.
УРИАЛГА
2017-12-07 11:54